Bom rượu trang trí

Bom rượu trang trí chủ yếu làm bằng gỗ thông và gỗ mít, ngựa làm bằng thạch cao, dùng để đựng bịch rượu vang, trang trí cho bàn uống nước.

Ngựa kéo bom rượu

Ngựa kéo bom rượu

Liên hệ

Mẫu ngựa kéo bom rượu Địa chỉ sản xuất bom rượu trang trí uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam RƯỢU VANG XE NGỰA KÉO Đối với rượu vang thì một chiếc bình đựng rượu sang...

Bom rượu trang trí

Bom rượu trang trí

Liên hệ

Mẫu bom rượu trang trí 02 Địa chỉ sản xuất bom rượu trang trí uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà

Ngựa kéo xe trang trí

Ngựa kéo xe trang trí

Liên hệ

Mẫu ngựa trang trí 01 Địa chỉ sản xuất bom rượu trang trí uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Ngựa trang trí

Ngựa trang trí

Liên hệ

Mẫu ngựa trang trí 02 Địa chỉ sản xuất bom rượu trang trí uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà RƯỢU VANG XE NGỰA KÉO Đối với rượu vang thì một chiếc bình đựng rượu sang trọng...

Bom rượu trang trí 03

Bom rượu trang trí 03

Liên hệ

Mẫu bom rượu trang trí 03 Địa chỉ sản xuất bom rượu trang trí uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà

Bom rượu trang trí 04

Bom rượu trang trí 04

Liên hệ

Mẫu bom rượu trang trí 04 Địa chỉ sản xuất bom rượu trang trí uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà

Bom rượu trang trí 05

Bom rượu trang trí 05

Liên hệ

Mẫu bom rượu trang trí 05 Địa chỉ sản xuất bom rượu trang trí uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà

zalo