Bộ chữ xốp cao su

Bộ chữ xốp cao su gồm khung chữ và chữ, khung chữ được làm bằng hộp vuông tôn mạ kẽm, hoặc bằng khung nhôm, trên khung căng nỉ đỏ hoặc mếch. Chữ được cắt từ cao su non rất dai và dẻo.

Bộ chữ xốp cao su

Bộ chữ xốp cao su

Liên hệ

Mẫu bộ chữ xốp cao su 01 Địa chỉ sản xuất bộ chữ xốp cao su uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Bộ chữ xốp cao su dán hội nghị

Bộ chữ xốp cao su dán hội nghị

Liên hệ

Mẫu bộ chữ xốp cao su 02 Địa chỉ sản xuất bộ chữ xốp cao su uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam CƠ SỞ SẢN XUẤT chúng tôi nhận cung cấp các loại Bảng Nỉ Dính...

Bộ chữ maket

Bộ chữ maket

Liên hệ

Mẫu bộ chữ xốp cao su 03 Địa chỉ sản xuất bộ chữ xốp cao su uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam CƠ SỞ SẢN XUẤT chúng tôi nhận cung cấp các loại Bảng Nỉ Dính...

Bộ chữ dán hội nghị 04

Bộ chữ dán hội nghị 04

Liên hệ

Mẫu bộ chữ dán hội nghị 01 Địa chỉ sản xuất bộ chữ xốp cao su uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam CƠ SỞ SẢN XUẤT chúng tôi nhận cung cấp các loại Bảng Nỉ Dính...

Bộ chữ dán hội nghị 05

Bộ chữ dán hội nghị 05

Liên hệ

Mẫu bộ chữ dán hội nghị 01 Địa chỉ sản xuất bộ chữ xốp cao su uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam  

Bộ chữ xốp hội nghị 06

Bộ chữ xốp hội nghị 06

Liên hệ

+ KÍCH THƯỚC BỘ CHỮ DÁN HỘI NGHỊ: - DÀI : 2M2 - CAO :1M1

Bộ chữ dán hội nghị 07

Bộ chữ dán hội nghị 07

Liên hệ

Mẫu bộ chữ dán hội nghị 03 Địa chỉ sản xuất bộ chữ xốp cao su uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Bộ chữ maket 08

Bộ chữ maket 08

Liên hệ

Mẫu bộ chữ maket 01 Địa chỉ sản xuất bộ chữ xốp cao su uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Bộ chữ xốp cao su 09

Bộ chữ xốp cao su 09

Liên hệ

Mẫu bộ chữ xốp cao su 04 Địa chỉ sản xuất bộ chữ xốp cao su uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

zalo