Bộ chữ xốp hội nghị 06

+ KÍCH THƯỚC BỘ CHỮ DÁN HỘI NGHỊ:

- DÀI : 2M2

- CAO :1M1

zalo