Trống trường học

Trống trường học là loại trống gắn liều với tuổi thơ của mỗi học sinh. Khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra vào lớp, nó cũng là để làm lễ nghi thức chào cờ. Có 2 loại trống trường học là:

Trống bằng gỗ mít với da trâu 

Trống inox mặt mika
 

Hình ảnh minh họa: Trống bằng gỗ mít với da trâu 

Hình ảnh minh họa: Trống inox mặt mika

Địa chỉ sản xuất trống trường học uy tín:

Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam

Điện thoại: 0977438890 - 0915525890

Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mời quý khách tham khảo các mẫu sản phẩm phía dưới:

Mẫu trống trường học 01

Mẫu trống trường học 01

Liên hệ

Mẫu trống trường học gỗ mít da trâu 01 Địa chỉ sản xuất trống trường học uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống trường học 02

Mẫu trống trường học 02

Liên hệ

Mẫu trống trường học gỗ mít da trâu 02 Địa chỉ sản xuất trống trường học uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống trường học 03

Mẫu trống trường học 03

Liên hệ

Mẫu trống trường học gỗ mít da trâu 03 Địa chỉ sản xuất trống trường học uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống trường học số 04

Mẫu trống trường học số 04

Liên hệ

Mẫu trống trường học inox mặt mica số 04 Địa chỉ sản xuất trống trường học uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống trường học số 05

Mẫu trống trường học số 05

Liên hệ

Mẫu trống trường học inox mặt mica số 05 Địa chỉ sản xuất trống trường học uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống trường học 06

Mẫu trống trường học 06

Liên hệ

Mẫu trống trường học gỗ mít da trâu 06 Địa chỉ sản xuất trống trường học uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống trường học 07

Mẫu trống trường học 07

Liên hệ

Mẫu trống trường học gỗ mít da trâu 07 Địa chỉ sản xuất trống trường học uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống trường học 08

Mẫu trống trường học 08

Liên hệ

Mẫu trống trường học gỗ mít da trâu 08 Địa chỉ sản xuất trống trường học uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

zalo