Đúc chuông chùa

Đúc chuông chùa với nguyên liệu chính là đồng tinh khiết, được làm bằng thủ công tạo ra những sản phẩm tốt nhất hiện nay.

Đúc chuông chùa 01

Đúc chuông chùa 01

Liên hệ

Đúc chuông chùa 01 Địa chỉ đúc chuông chùa uy tín : Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Đúc chuông chùa 02

Đúc chuông chùa 02

Liên hệ

Đúc chuông chùa 02 Địa chỉ đúc chuông chùa uy tín : Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Đúc chuông chùa 03

Đúc chuông chùa 03

Liên hệ

Đúc chuông chùa 03 Địa chỉ đúc chuông chùa uy tín : Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

zalo