Thùng rượu gỗ sồi

Thùng rượu gỗ sồi chất liệu gỗ là sồi trắng, sồi đỏ, gỗ nhập khẩu từ nga và nam mỹ , khi làm thùng rượu gỗ sồi phải đốt trong lòng thùng để cho nhựa gỗ sồi thoát ra khi ta ngâm rượu nhựa gỗ sồi sẽ khử độc tố trong rượu.

Thùng rượu gỗ sồi

Thùng rượu gỗ sồi

Liên hệ

Địa chỉ sản xuất thùng rượu gỗ sồi uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Thùng Gỗ Sồi Nhập Khẩu là loại thùng được khách hàng đặt mua tại châu Âu, được chuyển vể Việt Nam...

Thùng rượu gỗ sồi nhập khẩu

Thùng rượu gỗ sồi nhập khẩu

Liên hệ

Địa chỉ sản xuất thùng rượu gỗ sồi uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Thùng Gỗ Sồi Nhập Khẩu là loại thùng được khách hàng đặt mua tại châu Âu, được chuyển vể Việt Nam...

Thùng Gỗ Sồi

Thùng Gỗ Sồi

Liên hệ

Địa chỉ sản xuất thùng rượu gỗ sồi uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Thùng Gỗ Sồi Nhập Khẩu là loại thùng được khách hàng đặt mua tại châu Âu, được chuyển vể Việt Nam...

Thùng Rượu Gỗ Sồi 20L

Thùng Rượu Gỗ Sồi 20L

Liên hệ

Địa chỉ sản xuất thùng rượu gỗ sồi uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Thùng Gỗ Sồi Nhập Khẩu là loại thùng được khách hàng đặt mua tại châu Âu, được chuyển vể Việt Nam...

Thùng Gỗ Sồi 100L

Thùng Gỗ Sồi 100L

Liên hệ

Địa chỉ sản xuất thùng rượu gỗ sồi uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Thùng Rượu Gỗ Sồi Nhập Khẩu 50l

Thùng Rượu Gỗ Sồi Nhập Khẩu 50l

Liên hệ

Địa chỉ sản xuất thùng rượu gỗ sồi uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Thùng Gỗ Sồi Nhập Khẩu là loại thùng được khách hàng đặt mua tại châu Âu, được chuyển vể Việt Nam...

Bom Rượu Gỗ Sồi 100l

Bom Rượu Gỗ Sồi 100l

Liên hệ

Địa chỉ sản xuất thùng rượu gỗ sồi uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Thùng Gỗ Sồi Nhập Khẩu là loại thùng được khách hàng đặt mua tại châu Âu, được chuyển vể Việt Nam...

Thùng Ngâm Rượu Gỗ Sồi

Thùng Ngâm Rượu Gỗ Sồi

Liên hệ

Địa chỉ sản xuất thùng rượu gỗ sồi uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Thùng Gỗ Sồi Nhập Khẩu là loại thùng được khách hàng đặt mua tại châu Âu, được chuyển vể Việt Nam...

Thùng Đựng Rượu Gỗ Sồi

Thùng Đựng Rượu Gỗ Sồi

Liên hệ

Địa chỉ sản xuất thùng rượu gỗ sồi uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Thùng Gỗ Sồi Nhập Khẩu là loại thùng được khách hàng đặt mua tại châu Âu, được chuyển vể Việt Nam...

Thùng Gỗ Sồi Ngâm Rượu

Thùng Gỗ Sồi Ngâm Rượu

Liên hệ

Mẫu thùng rượu gỗ sồi 11 Địa chỉ sản xuất thùng rượu gỗ sồi uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Thùng Gỗ Sồi Nhập Khẩu là loại thùng được khách hàng đặt mua tại châu Âu,...

Thùng Rượu Gỗ Sồi Nga

Thùng Rượu Gỗ Sồi Nga

Liên hệ

Thùng Gỗ Sồi Nhập Khẩu là loại thùng được khách hàng đặt mua tại châu Âu, được chuyển vể Việt Nam với những chi phí quá lớn.  Hiện nay, giá bán thùng gỗ nhập khẩu tại thị trường Mỹ giao động từ 800$-1000$. Đó là chưa tính tới chi phí vận chuyển về Việt...

zalo