Bàn thùng rượu

Bàn thùng rượu được dựa theo hình quả trống ta tạo ra những chiếc bàn để rượu hoặc dùng làm trang trí quán cafe , quán bar, tạo nên phong cách cổ xưa.

Bàn trang trí 01

Bàn trang trí 01

Liên hệ

Mẫu bàn trang trí 01 Địa chỉ sản xuất bàn thùng rượu uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Những thùng gỗ trang trí quầy bar, nhà hàng, quán cafe là nét đặc trưng và thay đổi không...

Bàn ghế trang trí 01

Bàn ghế trang trí 01

Liên hệ

Mẫu bàn ghế trang trí 01 Địa chỉ sản xuất bàn thùng rượu uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Những thùng gỗ trang trí quầy bar, nhà hàng, quán cafe là nét đặc trưng và thay đổi...

Bàn ghế trang trí 02

Bàn ghế trang trí 02

Liên hệ

Mẫu bàn ghế trang trí 02 Địa chỉ sản xuất bàn thùng rượu uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Những thùng gỗ trang trí quầy bar, nhà hàng, quán cafe là nét đặc trưng và thay đổi...

Thùng gỗ trang trí 01

Thùng gỗ trang trí 01

Liên hệ

Mẫu thùng gỗ trang trí 01 Địa chỉ sản xuất bàn thùng rượu uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Những thùng gỗ trang trí quầy bar, nhà hàng, quán cafe là nét đặc trưng và thay đổi không gian trở lên độc đáo và thu hút. Cơ...

Thùng gỗ trang trí 02

Thùng gỗ trang trí 02

Liên hệ

Mẫu thùng gỗ trang trí 02 Địa chỉ sản xuất bàn thùng rượu uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Những thùng gỗ trang trí quầy bar, nhà hàng, quán cafe là nét đặc trưng và thay đổi...

Bàn trang trí 02

Bàn trang trí 02

Liên hệ

Mẫu bàn trang trí 02 Địa chỉ sản xuất bàn thùng rượu uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam Những thùng gỗ trang trí quầy bar, nhà hàng, quán cafe là nét đặc trưng và thay đổi không...

Thùng rượu trang trí 02

Thùng rượu trang trí 02

Liên hệ

Mẫu thùng rượu trang trí 02 Địa chỉ sản xuất bàn thùng rượu uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Bàn thùng rượu 02

Bàn thùng rượu 02

Liên hệ

Mẫu bàn thùng rượu 02 Địa chỉ sản xuất bàn thùng rượu uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

zalo