Trống giáo xứ

Trống giáo xứ được làm bằng gỗ mít và da trâu ,trống giáo sứ chiều cao làm thấp hơn trống phổ thông, tiếng trống tạo lên sự uy nghiêm trong tôn giáo

Hình ảnh: Trống giáo xứ

Địa chỉ sản xuất trống giáo xứ uy tín:

Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam

Điện thoại: 0977438890 - 0915525890

Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mời quý khách tham khảo các mẫu sản phẩm phía dưới:

Mẫu trống giáo xứ 01

Mẫu trống giáo xứ 01

Liên hệ

Mẫu trống giáo xứ 01 Địa chỉ sản xuất trống giáo xứ uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống giáo xứ 02

Mẫu trống giáo xứ 02

Liên hệ

Mẫu trống giáo xứ 02 Địa chỉ sản xuất trống giáo xứ uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống giáo xứ 03

Mẫu trống giáo xứ 03

Liên hệ

Mẫu trống giáo xứ 03 Địa chỉ sản xuất trống giáo xứ uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

zalo