Trống lễ hội

Trống lễ hội gồm nhiều chiếc trống tạo lên, chủ yếu trống được làm bằng gỗ mít với da trâu. Khi đánh tiếng trống nghe sẽ hay và tạo lên sự uy nghi của dàn trống.

Hình ảnh minh họa:Trống lễ hội

Địa chỉ sản xuất trống lễ hội uy tín:

Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam

Điện thoại: 0977438890 - 0915525890

Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mời quý khách tham khảo các mẫu sản phẩm phía dưới:

Mẫu trống lễ hội 01

Mẫu trống lễ hội 01

Liên hệ

Mẫu trống lễ hội gỗ mít da trâu số 01 Địa chỉ sản xuất trống lễ hội uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỐNG ĐỌI TAM CHUYÊN TƯ VẤN, THIẾT KẾ SẢN XUẤT...

Mẫu trống lễ hội 02

Mẫu trống lễ hội 02

Liên hệ

Mẫu trống lễ hội gỗ mít da trâu số 02 Địa chỉ sản xuất trống lễ hội uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỐNG ĐỌI TAM CHUYÊN TƯ VẤN, THIẾT KẾ SẢN XUẤT...

Mẫu trống lễ hội 03

Mẫu trống lễ hội 03

Liên hệ

Mẫu trống lễ hội gỗ mít da trâu số 03 Địa chỉ sản xuất trống lễ hội uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỐNG ĐỌI TAM CHUYÊN TƯ VẤN, THIẾT KẾ SẢN XUẤT...

Mẫu trống lễ hội 04

Mẫu trống lễ hội 04

Liên hệ

Mẫu trống lễ hội gỗ mít da trâu số 04 Địa chỉ sản xuất trống lễ hội uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỐNG ĐỌI TAM CHUYÊN TƯ VẤN, THIẾT KẾ SẢN XUẤT...

zalo