Trống lân sư rồng

Trống lân sư rồng làm bằng gỗ mít với da trâu ,trống được bưng 1 mặt ,da trâu phải để dày ,ngoài thân trống bọc áo trống hoặc sơn .

Hình ảnh: Trống múa lân sư rồng

Địa chỉ sản xuất trống múa lân sư rồng uy tín:

Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam

Điện thoại: 0977438890 - 0915525890

Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mời quý khách tham khảo các mẫu sản phẩm phía dưới:

Mẫu trống lân sư rồng 01

Mẫu trống lân sư rồng 01

Liên hệ

Mẫu trống lân sư rồng 01 Địa chỉ sản xuất trống múa lân sư rồng uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống lân sư rồng 02

Mẫu trống lân sư rồng 02

Liên hệ

Mẫu trống lân sư rồng 02 Địa chỉ sản xuất trống múa lân sư rồng uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống lân sư rồng 03

Mẫu trống lân sư rồng 03

Liên hệ

Mẫu trống lân sư rồng 03 Địa chỉ sản xuất trống múa lân sư rồng uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

zalo