Trống chùa

Trống chùa thường được làm bằng gỗ mít và da trâu loại tốt nhất,cứ tới ngày rằm hoặc mùng một là các cụ trong chùa lại đánh hồi trống để tâu lên các ngài xin các ngài những điều tốt đẹp nhất cho mọi người

Hình ảnh minh họa: trống chùa

Địa chỉ sản xuất trống chùa uy tín:

Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam

Điện thoại: 0977438890 - 0915525890

Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mời quý khách tham khảo các mẫu sản phẩm phía dưới:

Mẫu trống chùa 01

Mẫu trống chùa 01

Liên hệ

Mẫu trống chùa gỗ mít da trâu số 01 Địa chỉ sản xuất trống chùa uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống chùa 02

Mẫu trống chùa 02

Liên hệ

Mẫu trống chùa gỗ mít da trâu số 02 Địa chỉ sản xuất trống chùa uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống chùa 03

Mẫu trống chùa 03

Liên hệ

Mẫu trống chùa gỗ mít da trâu số 03 Địa chỉ sản xuất trống chùa uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Mẫu trống chùa 04

Mẫu trống chùa 04

Liên hệ

Mẫu trống chùa gỗ mít da trâu số 04 Địa chỉ sản xuất trống chùa uy tín: Làng nghề trống truyền thống Đọi Tam Điện thoại: 0977438890 - 0915525890 Xóm 5, thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Trống bát nhã

Trống bát nhã

Liên hệ

Trống bát nhã

Trống bát nhã

Liên hệ

Trống bát nhã

Trống bát nhã

Liên hệ

zalo