Chính sách thanh toán

QUÝ KHÁCH MUA HÀNG CHUYỂN KHOẢNTHEO  

 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

AGRIBANK CHI NHÁNH HÀ NAM

CHỦ TÀI KHOẢN ;PHẠM HỒNG MẠNH

SỐ TÀI KHOẢN ;2900205373661

zalo