Bộ chữ maket

Bộ chữ maket

ĐỊA CHỈ UY TÍN BÁN BỘ CHỮ MAKET

XÓM 5 ĐỌI TAM ĐỌI SƠN DUY TIÊN HÀ NAM

HOTLINE:0977438890

WEBSITE : TRONGDOITAM.NET.VN

GMAIL:HONGMANH8890@GMAIL.COM

ƯU ĐIỂM CỦA BỘ CHỮ XỐP HỘI NGHỊ

DÙNG CHO ĐẢNG ỦY , HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP , TRƯỜNG HỌC , ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP , THÔN XÓM RẤT DỄ SỬ DỤNG TIẾT KIỆM THỜI GIAN CHI PHÍ THẤP , ĐỘ BỀN CAO .

CÁCH BẢO QUẢN BỘ CHỮ XỐP CAO SU

KHI TA DÙNG XONG CÁC HỘI NGHỊ MÌNH SẼ THÁO HẾT CHỮ CHO VÀO THÙNG TÔN HOẶC HỘP GIẤY CẤT GỌN CHỐNG MẤT MÁT HOẶC CHUỘT CẮN , KHUNG CHỮ SẼ GẤP GỌN LẠI CHỐNG BỤI BẨN

Viết bình luận:

zalo